Historische kleding maken

Historische kostuums zijn mijn grote passie. Ik maak kostuums van de Romeinse tijd tot en met de 20ste eeuw. Dit doe ik voor mijn werkzaamheden voor het historisch evenementen & adviesbureau Beleef Het Verleden. Tevens maakt ik kostuums voor mijn eigen plezier. Wanneer ik niet zelf een historisch bal of diner organiseer, ga ik er zelf ook graag heen als bezoeker! Daarnaast geef ik interactieve lezingen over historische kostuums. Tijdens deze lezingen laat ik het publiek historische kleding passen.

In de rol van een historisch figuur

Het is mijn doel om geschiedenis op een leuke en interactieve manier voor een groot publiek toegankelijk te maken. Mijn favoriete methode hierbij is live costumed interpretation. Ik kruip als het ware in de huid van een personage uit het verleden. Ik kleed me naar de mode van die tijd en vertel verhaal vanuit de blik van dit historische figuur. Tijdens mijn studie aan de Universiteit Leiden heb ik een uitwisselingsprogramma gedaan met het College of William & Mary in Williamsburg, Virginia. In die periode in 2006 heb ik de methode van live costumed interpretation uitgebreid onderzocht. Na mijn afstuderen startte ik met de uitvoering ervan in de praktijk.

Waar vind je historische kleding?

Eén van de dingen waar ik tegenaan liep, waren de historische kostuums. Waar kon ik die vinden? Boden verhuurbedrijven voldoende kwaliteit in stoffen, snit en historische accuraatheid? Vanuit een eerdere passie voor fantasiekostuums verschoof mijn focus al snel naar het maken van historisch zo correct mogelijke kostuums. Tijdens mijn jarenlange zoektochten in kostuumboeken en museumdepots kwam een steeds rijker beeld van deze kleding naar voren. Maar hoe meer ik te weten kwam, hoe meer vragen ik kreeg. En lang niet alle antwoorden lagen makkelijk voor het oprapen. Door informatie vanuit schilderijen, collecties, archeologische vondsten en kostuumgeschiedenis te combineren kreeg ik een beter beeld. Tevens helpt het om te kijken door de bril van live costumed interpretation. Wat weet ik van de persoon op wie ik mijn kostuum baseer? Uit welke klasse kwam zij? Welke mode heerste er in die tijd? Hoe was dit personage hiervan op de hoogte? Welke stoffen en materialen waren voor haar toegankelijk? Wie maakten die kostuums eigenlijk?

Een collectie zelfgemaakte historische kleding

Door dit continue onderzoek en de verschillende personages die ik de loop van de jaren heb vertolkt, breidde mijn kledingkast zich uit met zelfgemaakte kostuums en attributen vanaf de Romeinse tijd tot aan de 20ste eeuw. Ook begon ik lezingen te geven over historische kostuums, waarbij ik mijn eigen maaksels én nieuwe inzichten aan een breed publiek kon laten zien en vertellen. Blij werd ik ook van het gedeelde enthousiasme: hoe een historisch kostuum is opgebouwd, hoe elke tijd andere hulpmiddelen had voor een bepaald silhouet, hoe stoffen en materialen voelen en hoe ze gemaakt werden. Uit dit soort activiteiten is mijn wens voortgekomen om deze kennis te bundelen en te publiceren. In September 2020 verscheen mijn nieuwe boek: Beleef Het Verleden. Een blik op vrouwenkleding in Holland van de 16de tot en met de 19de eeuw. In dit boek neem ik je mee op een ontdekkingsreis langs archeologische vondsten, museale collecties en schilderijen.

Een nieuw boek over historische kleding

Verborgen schatten

Historische kostuums en accessoires liggen vaak in depots die weinig toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Vrijwel alleen tijdens een tentoonstelling kunnen kostuums bekeken worden. De uitleg beperkt zich dan soms tot de stijl en het materiaal. Toegankelijke Nederlandstalige publicaties over het maken van historische kostuums zijn schaars in vergelijking met wat er bijvoorbeeld in Engeland geproduceerd wordt. Ook zie je meestal alleen de kleding van de rijken omdat dit vaker bewaard is gebleven.

Archeologische textielvondsten zijn nog minder zichtbaar voor het publiek en zijn ook minder makkelijk voor leken uit te leggen. Studies zijn, indien aanwezig, academisch opgezet en ook niet voor het grote publiek bestemd. Daarbij worden archeologische vondsten veel minder tentoongesteld vanwege hun kwetsbaarheid. Sluitingen van kleding zoals haakjes, oogjes, en knopen worden nog regelmatig opgegraven. Ze vormen herkenbare onderdelen die iets vertellen over de kleding en mensen die het droegen.

Kijken naar schilderijen, museale collecties en vondsten

Stukken uit museale kostuumcollecties en bodemvondsten worden in dit boek gecombineerd met historische schilderijen. Realistische voorstellingen van dagelijkse taferelen en portretten geven ons vaak een mooi inkijkje in het leven van vroeger tijd, van wat mensen in de Nederlanden droegen. In dit boek zullen verschillende soorten schilderijen besproken worden, daarbij rekening houdend met óf en hoe de werkelijkheid is weergegeven.

Mode door de eeuwen heen

Ik laat zien welke historische ontwikkeling vrouwenkleding heeft doorgemaakt van de 16de tot en met de 19de eeuw. Ook beschrijf ik hoe mode zich verspreidde van het hof via de gegoede burgerij in de stad naar de andere lagen van de samenleving, ook op het platteland. Door archeologische vondsten te combineren met schilderijen en foto’s van museale voorwerpen probeer ik een zo toegankelijk mogelijk beeld te schetsen van wat vrouwen vroeger droegen. Bovendien laat ik je mijn eigen creaties zien en deel ik mijn ervaringen met het dragen van historische kostuums. Deze kennis wordt gecombineerd met informatie uit boedelinventarissen en rekeningen. Zo wordt ook duidelijk welke vrouw welke kledingstukken bezat en wat de waarde daarvan was. Deze focus op de vrouw sluit aan bij de toegenomen aandacht voor vrouwengeschiedenis én bij mijn specialisatie in het maken van historische vrouwenkleding.